Informata të nevojshme

TELEFONAT E QENDRAVE TË ALARMIMIT
Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Prishtinë

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 112 Pa pagesë Pa pagesë
2 038 515 569 Me pagesë Me pagesë
3 038 515 570 Me pagesë Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Gjilan

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 112 Pa pagesë Pa pagesë
2 0280 30 092 Me pagesë Me pagesë
3 0280 30 095 Me pagesë Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Pejë

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 112 Pa pagesë Pa pagesë
2 038 50 590 Me pagesë Me pagesë
3 038 502 591 Me pagesë Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Prizren

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 112 Pa pagesë Pa pagesë
2 038 622 973 Me pagesë Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Vushtrri

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 0280 72 095 Me pagesë Me pagesë
2 0280 72 096 Me pagesë Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent – Mitrovicë

Nr. Numri i telefonit Nga tel. mobile Nga tel. fikse
1 112 Pa pagesë Pa pagesë
2 028/534-906 Me pagesë Me pagesë
3 028/534-907 Me pagesë Me pagesë